Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

Grafix 55.

Project Description

EPS GRAFIX 55   Ngjitës çimentoje  gri për montimin e paneleve të polistirenit

EPS GRAFIX 55 është përzierje e thatë nyansë gri  e çelë,e përbërë nga  çimentoja  gri,fraksionet e imta  të gurit gëlqeror kalcit dhe aditiveve.

Performansat:Masa e freskët e ngjitësit EPS GRAFIX 55 cilësohet me veti të theksuara reologjike,athezivitet,plasticitet, ujmbajtje,performansa keto që lehtësojnë përpunimin,mundësojnë kohë të mjaftueshme të hapur,etj.

Udhëzimi për përdorim :EPS GRAFIX 55  ësht  ngjitës  për EPS  për izolim termik në ndertimtari.Aplikohet mbi sipërfaqe të pastërta të mureve të brendëshme dhe  të jashtmenga tullat e qeramikës dhe të gasbetonit  ose në mure paraprakisht të suvatuara.Sugjerohet,sipërfaqet e lëmuara të betonit paraprakisht të lyhen me prajmerin GRAFIX beton kontakt.

25kg të përzierjes së thatë EPS GRAFIX 55   shtihen në enë të përshtatshme  me 6-7 litra ujë të pastër duke përzier intensivisht me mikser dore për ndërtimtari.Masa e freskët aplikohet me mjete të përshtatshme  dore mbi sipërfaqe të pastërta të paneleve nga EPS,të cilat pastaj ngjiten në mur.

Temperatura e punës:5 deri 35Cº

Harxhimi:Me 25kg ngjitës EPS GRAFIX 55 ngjiten  reth 6-7m2  panele të EPS.

Paketimi:25kg neto në thas letre natron,që barten në euro-pale të druri,1200kg.

Skadenca:12 muaj,nëse depozitohet në rregull dhe në ambalazh origjinal.

Shënim: Për informacion shtesë shih FLETA TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Ngjitës Special
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...