Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

BETON-KONTAKT.

Project Description

GRAFIX beton-kontakt është përzierje homogjene plastike e gatshme për përdorim,e përbërë nga dispersioni ujor i kopolimerit të akrilatit,fraksioneve të imta dhe mikronike të gurit  gëlqeror kalcit,pigmentit dhe aditiveve.

Performansat: cilësohet me veti të theksuara reologjike,athezivitet, ujmbajtje, super- dhe pseudo-plasticitet, me ç’rast  aplikohet pa stërpikje,posedon  aftësi përhapjeje ,etj. Shtresa e tharë është e depërtueshme për avujt, me efikasitet pengon  humbjen e ujit në substrat.Kështu,mundëson ngjitje dhe tharrje normale  të llaçit.

Udhëzimi për përdorim: GRAFIX beton-kontakti përdoret si mbulesë  paraprake në sipërfaqet e lëmuara të betonit ku duhet të aplikohet shtresa e llaçit themelor,në hapësira të brendëshme dhe të jashtme,Ka rolin e urës  lidhëse nëmes tyre.Përbërjes  së kovës me GRAFIX beton-kontakt, nëse ka nevojë,i shtohet pak ujë,përzihet me mikser ndërtimtarie dore dhe masa e homogjenizuar  aplikohet  me valëvitës molerësh ose brushë në një shtresë.

Temperaturat e punës: në interva prej 5 deri 350C. Thahet  reth 6 orë.Mos puno  nën ekspozim të drejtpërdrejtë të diellit,në mot me shil dhe erë të fortë.

Harxhimi: 20kg prajmer  disperziv GRAFIX beton-kontakt  mbulojnë sipërfaqe 20-25 m2.

Paketimi: 20kg bruto në kova plastike,që barten në euro-paletë druri,720kg.

Skadenca: 12 muaj,nëse ruhet në vend të mbrojtur dhe ambalazh -origjinal.

Shënim: Për informata shtesë shih  FLETA TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Prodhimet e Lëngta
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...