Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

GRAFICOLOR.

Project Description

GRAFICOLOR  Ngjyrë disperzive

GRAFICOLOR është përzierje homogjene plastike e gatshme për përdorim,e përbërë nga dispersioni ujor i kopolimerit të akrilatit,fraksioneve  të mikronizuara të gurit të bardhë gëlqeror të kalcitit  dhe aditiveve.

Performansat:Ngjyra disperzive GRAFICOLOR cilësohet me veti të  theksuara reologjike,atheziviteti,super- dhe pseudo- plasticiteti, ujmbajtjeje, me ç’rast aplikohet pa stërpikje,posedon  aftësi përhapjeje dhe  mbulimi,etj. Shtresa e tharë është e qëndrueshme në të gjitha kushtet e motit,rezistente ndaj lagështisë dhe  e depërtueshme për avujt. Udhëzimi për përdorim:GRAFICOLOR përdoret si mbulesë  mbrojtëse  dekorative në sipërfaqet e pastërta dhe të thara të mureve  dhe plafoneve,në hapësira të brendëshme dhe fasada.

Përbërjes  së kovës me ngjyrë disperzive  GRAFICOLOR, nëse ka nevojë,i shtohet pak ujë,përzihet me mikser dore dhe masa e homogjenizuar e ngjyrës disperzive aplikohet me spërkatje ose me dorë,me vëlvitës molerësh ose brushë në dy shtresa.

Temperaturat e punës: në interval  prej 5 deri 35Cº  . Thahet 6 orë.Mos puno  nën ekspozim të drejtpërdrejtë të diellit,në mot me shil dhe erë të fortë.

Harxhimi:Me përbërjen e kovës25kg të GRAFICOLOR mbulohen 40-50m2 në dy shtresa.

Paketimi: 25kg bruto në kova plastike,që barten në euro-paletë druri,900kg.

Skadenca:12 muaj,nëse ruhet në vend të mbrojtur dhe ambalazh -origjinal.

Shënim:Për informacion shtesë shih  FLETA  TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Prodhimet e Lëngta
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...