Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

Project Description

GRAFI  090 është përzierje e thatë,nyansë gri e çelë,e përbërë prej gipsit,gëlqes,fraksioneve  të gurit gëlqeror kalcit dhe aditiveve.

Performansat: llaçi i freskët 090 cilësohet me veti të theksuara reologjike,atheziviteti,plasticiteti, ujmbajtjeje, performansa këto  që lehtësojnë përpuniminr,mundësojnë kohë të mjaftueshme të hapur,etj.

Udhëzimi për përdorim: GRAFIX 090 përdoret si llaç themelor vetëm për hapësira të brendëshme .Aplikohet me maqinë në sipërfaqe  të pastërta të mureve të tjegullave,gasbetonit dhe betonit  në vende pa lagështi.Sipërfaqet e lëmuara të betonit  lyhen sëpari me prajmerin GRAFIX beton-kontakt.

Temperaturat e punës: në interval  prej 5 deri 350C.

Harxhimi: Me 35kg llaç  themelor të thatë Grafix 090 mbulohen afërsisht  2.7m2 në shtresë  me trashësi mesatare 10mm.

Paketimi: 35kg neto në thas letre natron,që barten në euro-paletë druri,1050kg.

Skadenca: 12 muaj,nëse ruhet në vend të thatë dhe ambalazh -origjinal.

Shënim: Për informata shtesë shih  FLETA TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Llaç themelor
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...