Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

Project Description

GRAFIX  200  është përzierje e thatë,nyansë e bardhë,e përbërë prej gipsit,gëlqeres,fraksioneve mikronike të gurit gëlqeror kalcit dhe aditiveve.

Performansat: Masa e freskët e përzierjes për rafshim GRAFIX 200 cilësohet me veti të theksuara reologjike,atheziviteti,plasticiteti, ujmbajtjeje,me ç’rast përpunohet  lehtë,posedon kohë të mjaftueshme të hapur,etj.

Udhëzimi për përdorim: GRAFIX 200  përdoret si rafshues, mbulesë mbrojtëse dhe dekorative në sipërfaqet e mureve dhe tavaneve paraprakisht  të suvatuara, të thara dhe të pastërta, vetëm në hapësira të brendëshme dhe  pa lagështi.

25 kg të përzierjes së thatë të masës  rafshuese GRAFIX 200  shtihen në enë të përshtatshme me 12 litra ujë të pastër duke përzier intensivisht me mikser dore për ndërtimtari.Masa e freskët që fitohet aplikohet dhe  rafshohet,pastaj edhe finalizohet, me mjete të përshtatshme dore.

Temperaturat e punës: në interval prej  5 deri 350C .

Harxhimi: Me 25kg të përzierjes së thatë GRAFIX 200  mund të rafshohen deri 20m2 sipërfaqe.

Paketimi: 25kg neto në thas letre natron,që barten në euro-paletë druri,1000kg.

Skadenca: 12 muaj,nëse  ruhet në vend të thatë dhe ambalazh origjinal.

Shënim: Për informacion shtesë shih  FLETA TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Llaç për rafshim
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...