Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

Project Description

GRAFIX  210  është përzierje e thatëe bardhë,e përbërë prej çimentos portland të bardhë ,gëlqeres,fraksioneve mikronike të gurit gëlqeror kalcit dhe aditiveve.

Performansat: Masa  e freskët  e GRAFIX 210 cilësohet me veti të theksuara reologjike,atheziviteti,plasticiteti, ujmbajtjeje,me ç’rast përpunohet  lehtë,posedon kohë të mjaftueshme të hapur,etj.

Udhëzimi për përdorim: GRAFIX 210 është masë e bardhë që përdoret për rafshimin e sipërfaqeve   paraprakisht  të suvatuara,të thara dhe të pastërta të mureve në hapësira të brendëshme dhe të jashtme.

25kg të masës së thatë për gletim GRAFIX 210 shtihen në enë të përshtatshme me 8.5-9 litra ujë të pastër, njiherit duke përzier intensivisht me mikser ndërtimtarie dore. Aplikohet dhe rafshohet, pastaj  edhe finalizohet, me mjete të përshtatshme dore.

Temperaturat e punës: në interval prej  5 deri 350C Harxhimi: Me 25kg të përzierjes së thatë të masës përe rafshim GRAFIX 210  mund të rafshojmë mbi 20m2 sipërfaqe.

Paketimi: 25kg neto në thas letre natron,që barten në euro-paletë druri,1000kg.

Skadenca: 12 muaj,nëse ruhet në vend të thatë dhe ambalazh origjinal.

Shënim: Për informacion  shtesë shih  FLETA TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Llaç për rafshim
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...