Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

GRAFIX 5 Ngjitës themelor çimentoje.

Project Description

GRAFIX 5 është përzierje e thatë nyansë gri,e përbërë nga  çimentoja portland gri,fraksioneve  të imta  të gurit gëlqeror kalcit dhe aditiveve.

Performansat: Masa  e freskët  e Grafix 5 cilësohet me veti të theksuara reologjike,athezivitet,plasticitet, ujmbajtje, ,performansa këto  që mundësojnë përpunim të lehtësuar,kohë të mjaftueshme të hapur,etj.

Udhëzimi për përdorim: GRAFIX 5 përdoret si ngjitës shtresëhollë pllakash për aplikim në hapësira të brendëshme. në sipërfaqe të pastërta të dyshemeve, mureve paraprakisht të suvatuara ose të betonit.Sipërfaqet e lëmuara të betonit preferohet të lyhen sëpari me prajmerin GRAFIX beton-kontakt.

25kg të përzierjes së thatë të ngjitësit GRAFIX 5 shtihen në enë të përshtatshme me 7-8 litra ujë të pastër,njiherit duke përzier intensivisht me mikser dore për ndërtimtari..Aplikohet me dorë me rafshuese të dhëmbëzuar nga çeliku në shtresë të hollë, me trashësi rreth  5mm.Kështu,fitohet sipërfaqja e gatshme për të aplikuar pllakat e qeramikës.

Temperatura e punës: 5 deri 35oC

Harxhimi: 25kg ngjitës GRAFIX 5 mbulon sipërfaqe prej 4 deri 5m2 në shtresë me trashësi 5mm.

Paketimi: 25kg neto në thas letre natron,që barten në euro-pale të druri,1200kg.

Skadenca: 12 muaj,nëse ruhet në vend të thatë dhe ambalazh -origjinal.

Shënim: Për informacion shtesë shih  FLETA TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Ngjitës Special
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...