Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

Project Description

GRAFIX 5B   Ngjitës themelor çimentoje  të bardhë për pllaka për aplikim të brendshëm

GRAFIX  5B është përzierje e thatë nyansë e bardhë,e përbërë nga  çimentoja portland e bardhë,fraksioneve  të imta  të gurit gëlqeror kalcit dhe aditiveve.

Performansat: Masa  e freskët  e GRAFIX 5B cilësohet me veti të theksuara reologjike,athezivitet,plasticitet, ujmbajtje, ,performansa këto këto  që e lehtësojnë përpunimin,mundësojnë kohë të mjaftueshme të hapur,etj.

Udhëzimi për përdorim: GRAFIX 5B  përdoret si ngjitës shtresëhollë pllakash për aplikim në hapësira të brendëshme, në sipërfaqe të pastërta të dyshemeve, mureve paraprakisht të suvatuara ose të betonit.Sipërfaqet e lëmuara të betonit preferohet të lyhen sëpari me prajmerin GRAFIX beton-kontakt.

25kg të përzierjes së thatë të ngjitësit GRAFIX 5B  shtihen në enë të përshtatshme me 6 deri 7 litra uj të pastër njiherit duke përzier intenzivisht me mikser dore që përdoret në ndërtimtari.Aplikohet me dorë me rafshuese të çeliktë të dhëmbëzuar në shtresë të hollë, me trashësi rreth  5mm,mbi të cilën pastaj ngjiten pllakat e qeramikës.

GRAFIX 5B  në ndërtimtari efektivisht përdoret  edhe si masë rafshuese.

Temperatura e punës: 5 deri 35oC

Harxhimi: 25kg ngjitës GRAFIX 5B  mbulon sipërfaqe prej 4 deri 5m2 në shtresë me trashësi 5mm.

Paketimi: 25kg neto në thas letre natron,që barten në euro-pale të druri,1200kg.

Skadenca: 12 muaj,nëse ruhet në vend të thatë dhe ambalazh origjinal.

Shënim: Për informacion shtesë shih  FLETA TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Ngjitës Special
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...