Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

Project Description

GRAFIX  50B   Llaç rafshues çimentoje të bardhë për maqinë.

GRAFIX  50B është përzierje e thatë e bardhë,e përbërë nga çimentoja e bardhë,gëlqerja,fraksionet e gurit gëlqeror kalcit dhe aditiveve.

Performansat: Masa e freskët  e Grafix 50B cilësohet me veti të theksuara reologjike,athezivitet,plasticitet, ujmbajtje, performansa këto  që lehtësojnë përpunimin,mundësojnë kohë të mjaftueshme të hapur,etj.

Përdorimi: GRAFIX 50B është llaç rafshues i imtë për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm,që aplikohet me maqinë në shtresa të holla 2-3mm mbi sipërfaqe të pastërta dhe të thara ,paraprakisht të suvatuara ose të betonit. Rafshohet me dorë me mjete të përshtatshme dore.

Sipërfaqet e lëmuara të betonit sëpari lyhen me prajmerin GRAFIX beton-kontakt.

Temperatura e punës: 5 deri 35oC

Harxhimi: Me25kg llaç GRAFIX 50B rafshohen 8-9m2 në shtresë me trashësi  mesatare 2-3mm.

Paketimi: 25kg neto në thas letre natron,që barten në euro-paletë druri,1200kg.

Skadenca: 12 muaj,nëse ruhet në vend të thatë dhe ambalazh  origjinal.

Shënim: Për informata shtesë shih FLETA  TEKNIKE.

 

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Llaç për rafshim
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...