Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

Project Description

GRAFIX 360  është përzierje e thatë e bardhë,e përbërë nga çimentoja e bardhë,gëlqerja,kokërrizave 1;2;3mm dhe fraksioneve të imta të gurit të bardhë gëlqeror kalcit dhe aditiveve.

Performansat: Masa e freskët e llaçit dekorativ GRAFIX 360 cilësohet me veti të theksuara reologjike,atheziviteti,plasticiteti, ujmbajtjeje,me ç’rast përpunohet lehtësisht,posedon kohë të mjaftueshme të hapur,etj.

Përdorimi: GRAFIX 360 përdoret si  shtresë mbrojtëse dhe dekorative mbi sipërfaqet e pastërta,paraprakisht të rafshuara dhe të thara,në hapësira të brendëshme.

25kg të llaçit dekorativ të thatë GRAFIX 360 shtihen në enë të përshtatshme me 6-6.5 litra ujë të pastër, njiherit duke përzier intensivisht me mikser ndërtimtarie dore. Aplikohet dhe rafshohet me mjete të përshtatshme dore në shtresë me trashësi të kokrrizës.Strukturimi bëhet me rafshuese plastike.

Temperaturat e punës: në interval prej 5 deri 350C.

Harxhimi: Me 25kg llaç dekorativ të thatë GRAFIX 360 mbulohet sipërfaqe prej 8-12m2 në shtresë me trashësi sipas madhësisë së kokërrizës.

Paketimi: 25kg neto në thas letre natron,që barten në euro-paletë druri,1200kg.

Skadenca: 12 muaj,nëse ruhet në vend të thatë dhe ambalazh -origjinal.

Shënim: Për informata shtesë shih FLETA  TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Llaç Dekorativ
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...