Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

Project Description

EPS STIRCOL  Ngjitës për maqinë dhe dorë çimentoje  gri për ngjitjen e paneleve të EPS

EPS STIRCOL është përzierje e thatë nyansë gri  e çelë,e përbërë nga  çimentoja  portland gri,fraksionet e imta  të gurit gëlqeror kalcit dhe aditiveve.

Performansat:Masa e freskët e ngjitësit EPS STIRCOL cilësohet me veti të theksuara reologjike,athezivitet,plasticitet, ujmbajtje,performansa keto që lehtësojnë përpunimin,mundësojnë kohë të mjaftueshme të hapur,etj.

Udhëzimi për përdorim :Ngjitësi EPS STIRCOL përdoret  në sistemet  e  izolimit termik të fasadave.Aplikohet me maqinë ose me dorë.Gjat aplikimit me maqinë,panelet nga EPS ngjiten mbi shtresën e ngjitësit  të aplikuar paraprakishtme maqinë.Kurse gjat aplikimit me dorë,masa e ngjitësit të përgatitur paraprakisht, aplikohet me mjete të përshtatshme  dore mbi sipërfaqe të pastërta të paneleve nga EPS,të cilat pastaj ngjiten në mur.

Temperatura e punës:5 deri 35Cº  .

Harxhimi:Me 25kg ngjitës EPS STIRCOL ngjiten  6 deri 7 m2  panele të EPS.

Paketimi:25kg neto në thas letre natron,që barten në euro-pale të druri,1200kg.

Skadenca:12 muaj,nëse depozitohet në rregull dhe në ambalazh origjinal.

Shënim: Për informacion shtesë shih FLETA TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Ngjitës Special
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...