Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

GRAFIGLET.

Project Description

GRAFIGLET Masë rafshuese disperzive

GRAFIGLET është përzierje homogjene plastike e gatshme. Përbëhet nga dispersioni ujor i kopolimerit  të akrilatit, fraksioneve të mikronizuara të gurit të bardhë gëlqeror kalcit ose dolomitit dhe aditiveve.

Performansat: GRAFIGLET cilësohet me veti të theksuara reologjike,atheziviteti,plasticiteti, ujmbajtjeje, me ç’rast përpunohet lehtësisht,posedon kohë të mjaftueshme të hapur,etj.

Udhëzimi për përdorim: GRAFIGLET përdoret si mbulesë finale mbrojtëse dhe dekorative në sipërfaqet e jashtme dhe të brendshme të mureve dhe plafoneve,paraprakisht të suvatuara,të thara dhe të pastërta. Përbërjes  së kovës me  GRAFIGLET, nëse ka nevojë,i shtohet pak ujë, të pastër.përzihet me mikser dore dhe masa e homogjenizuar plastike  aplikohet dhe rafshohet me  mjete të përshtatshme dore..

Temperaturat e punës: brenda intervalit  prej 5 deri 35Cº  C. Mos  puno nën ekspozim të drejtpërdrejtë të diellit ,në mot me shi dhe erë të fortë.Kohëzgjatja e tharrjes është 12 orë.

Harxhimi:Përbërj e kovës 25kg  me GRAFIGLET rafshon sipërfaqe prej 20-25m2..

Paketimi: 25kg bruto në kova plastike,që barten në euro-paletë druri,900kg.

Skadenca:12 muaj,nëse ruhet në vend të mbrojtur dhe ambalazh -origjinal.

Shënim:Për informacion shtesë shih  FLETA TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Prodhimet e Lëngta
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...