Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

Project Description

GRAFIX M75light  Llaç termoizolues, njështresë gipsi për maqinë.

GRAFIX M75light është përzierje e thatë,nyansë gri e çelë,e përbërë prej gipsit,gëlqeres,fraksioneve  të gurit gëlqeror kalcit ,perlitit dhe aditiveve.

Performansat: llaçi i freskët GRAFIX M75light cilësohet me veti të theksuara reologjike,atheziviteti,plasticiteti, ujmbajtjeje, performansa këto  që lehtësojnë përpunimin,mundësojnë kohë të mjaftueshme të hapur,etj.Shtresa e llaçit  të ngurtësuar cilësohet me veti termoizoluese.

Udhëzimi për përdorim: GRAFIX M75light përdoret si llaç njështresë (llaç bazë dhe final)  vetëm në hapësira të brendëshme Aplikohet me maqinë në sipërfaqe  të pastërta të mureve të blloqeve të qeramikës,gasbetonit dhe betonit  në vende pa lagështi.Më pas,shtresa e aplikuar e llaçit  nivelizohet përafërsisht.Përpunimi final bëhet në përfundim të ngurtësimit,duke shfrytëzuar procedurë dhe alete të përshtatshme.Sipërfaqet e lëmuara të betonit  lyhen sëpari me prajmerin GRAFIX beton-kontakt.

Temperaturat e punës: në interval  prej 5 deri 350C.

Harxhimi: Me 35kg llaç njështresë të thatë GRAFIX M75light  mbulohen afërsisht  2.7m2 në shtresë me trashësi mesatare 10mm.

Paketimi: 35kg neto në thas letre natron,që barten në euro-paletë druri,1050kg.

Skadenca: 12 muaj,nëse ruhet në vend të thatë dhe ambalazh origjinal.

Shënim: Për informata shtesë shih  FLETA TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Llaç themelor
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...