Call us : +389 (0) 75 271 066 - email: post@grafix-trade.com

VORANSTRICH-U.

Project Description

GRAFIX voranstrich-u   Prajmer disperziv për abrib

GRAFIX voranstrich-u është përzierje  homogjene plastike e gatshme për përdorim,e përbërë nga dispersioni ujor i kopolimerit të akrilatit,fraksioneve të imta dhe mikronike të gurit  gëlqeror kalcit dhe aditiveve.

Performansat: GRAFIX voranstrich-u cilësohet me veti të theksuara reologjike,athezivitet, ujmbajtje, super- dhe pseudo-plasticitet, me ç’rast  aplikohet pa stërpikje,posedon  aftësi përhapjeje ,etj. Shtresa e tharë është e depërtueshme për avujt, me efikasitet pengon  humbjen e ujit në substrat,duke mundësuar kështu ngjitje dhe tharrje normale  të shtresës së abribit.

Udhëzimi për përdorim: GRAFIX voranstrich-u përdoret si mbulesë paraprake në sipërfaqet e rafshuara ku duhet të aplikohet shtresa e abribit,në hapësira të brendëshme dhe të jashtme,Ka rolin e urës  lidhëse nëmes  tyre.Përbërjes  së kovës me GRAFIX voranstrich-u, nëse ka nevojë,i shtohet pak ujë,përzihet me mikser ndërtimtarie dore dhe masa e homogjenizuar  aplikohet  me valëvitës molerësh ose brushë në një shtresë.

Temperaturat e punës: në interva prej 5 deri 350C. Thahet 12 orë.Mos puno në mot me shi,diell dhe erë të fortë.

Harxhimi: 20kg prajmer  disperziv GRAFIX voranstrich-u mbulojnë sipërfaqe 25-30 m2.

Paketimi: 20kg bruto në kova plastike,që barten në euro-paletë druri,720kg.

Skadenca: 12 muaj,nëse ruhet në vend të mbrojtur dhe ambalazh -origjinal.

Shënim: Për informacion  shtesë shih  FLETA TEKNIKE.

Project Details

  • Date May 25, 2014
  • Tags Prodhimet e Lëngta
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...